Baby安爆炸般的粉嫩诱惑来袭40PBaby安推女神

Baby安爆炸般的粉嫩诱惑来袭40PBaby安推女神

治法∶若气虚血弱,当以人参补之,阳旺则阴生血也。 朝用补中益气汤加益智仁,夕用六君、当归、钩藤钩寻愈。

肝藏血,血不足则风火内生,故目睛为之动。 目者肝之窍也,肝胆属风木二经,兼为相火。

若伤风手足并冷,吐痰咳嗽,吐泻腹胀,此脾肺气虚,用五味异功散实脾气,加防风、升麻散外邪。一小儿十五岁,因大劳,目赤作痛,发热作渴,脉洪大而虚,用八珍汤加炒黑山栀,一剂诸症顿退,又用补中益气汤而痊。

便血者风木摇动,则土受凌虐,而不能统血也。 每服十丸,白汤下。

发搐目青面赤,肝经风热也。若三岁以下,更用一指按高骨,乃分三关,定其息数呼吸,八至为平脉,九至不安,十至危困。

浮而无力,气虚也,补中益气汤。愚按∶前方肝脾疳积,食积发热,目生云翳;或疳热,颈项结核;或耳内生疮,肌体消瘦,发热作渴,饮食少思,肚腹膨胀;或牙龈蚀落,项腮腐烂,阴囊、玉茎生疮;或胸胁小腹作痛,并效。

Leave a Reply