No4415女神绮里嘉ula元旦心愿回馈主题性感服饰秀完美身材诱惑写真121P绮里嘉秀人网

No4415女神绮里嘉ula元旦心愿回馈主题性感服饰秀完美身材诱惑写真121P绮里嘉秀人网

此毒瓦斯从鼻口入内也。冷气者,生冷伤脾,风冷入胃,或血海虚冷,冷则生气,用和剂七气汤、治中汤、沉香痰结者,三因七气汤、指迷七气汤、易简二陈汤。

 若脉反沉迟,此是痉病,当用栝蒌桂枝汤主之。今因往来寒热,少阳症,但可用柴胡汤散表邪,略加大伤寒六七日中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

发于申未二时,或间日发作者,此是阳明肠胃积热,宜川连枳壳汤;然脉浮无汗,尚宜干葛解肌汤;有汗脉大,口渴,用葛根白虎汤;若胸前饱闷,右脉弦滑,保和散,重加消导;若大便结有下症者,大干葛汤下之;若腹胀满作痛,欲大便不得,便手足多汗,用三乙承气汤。太阴中风,四肢烦疼,阳微阴涩而长者,为欲愈。

每服一两,水一盏,生姜五片,煎至八分,去滓,食后温服。 羌活柴胡干葛枳壳桔梗桑皮上二方,家秘一以治胃主肌肉,胃家凝结,胃阳不得敷布作汗散邪;一以治肺主皮毛,肺受外邪,皮毛闭塞不得作汗。

太阳症,故发热。能清心、明目、宽膈,宜通气血。

十枣汤主之。用此方,第一要分别有汗无汗,消水不消水,唇口焦与不焦,乃下手要诀也。

Leave a Reply